سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

ویروس پواسانآخرین مطالب ویروس پواسان در راستینه

اخبار

کنه

اجازه ندهید کنه ها به پوستتان بچسبند!

کنه ها می توانند باعث بیماری های جدی مانند بیماری لیم(لایم)، تب دانه دار کوه های راکی، ویروس پواسان و سندرم آلفا گال (حساسیت گوشت قرمز) می شوند. یک متخصص پوست در مورد از بین بردن کنه ها و رهایی از آنها در اولین محل توصیه هایی را ارائه می کند. ...
ادامه ی مطلب7 th نوامبر ماه 2017