سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

پات پایآخرین مطالب پات پای در راستینه

دستور پخت آشپزی

پات وای (پای ظرفی) مرغ آسان

طرز تهیه پات پای (پای ظرفی) مرغ آسان
  • 110 دقیقه زمان پخت

  • 386 کالری

ما با تفت دادن سبزیجات با استفاده از اسپری روغن بجای کره یا روغن، این دستور پای خوشمزه را کم کالری و کم‌چرب‌تر کرده‌ایم.

مشاهده آموزش پخت13 th ژوئن ماه 2018