سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

پاستای مریم گلی و بروکلیآخرین مطالب پاستای مریم گلی و بروکلی در راستینه

دستور پخت آشپزی

پاستای مریم گلی و بروکلی

طرز تهیه پاستای مریم گلی و بروکلی
  • 17 دقیقه زمان پخت

  • 419 کالری

برای درست کردن این پاستای گیاهی سالم فقط کافی است که مواد آن را باهم مخلوط کنید. این غذا در یک چشم بهم زدن آماده می‌شود.

مشاهده آموزش پخت20 th ژانویه ماه 2018