سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

پشتیبانی فردیآخرین مطالب پشتیبانی فردی در راستینه

اخبار

ترک سیگار

تاثیر پاداش‌های مالی و پشتیبانی فردی بر ترک کردن سیگار!

یک مطالعه‌ی جدید نشان می‌دهد که با پرداخت پول یا پاداش برای ترک سیگار، افراد بیشتری سیگار را ترک می‌کنند. ...
ادامه ی مطلب25 th دسامبر ماه 2017