سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

پماد آنتی بیوتیکآخرین مطالب پماد آنتی بیوتیک در راستینه

کمک های اولیه

گازگرفتگی توسط انسان

درمان گازگرفتگی توسط انسان

درموارد زیر با اورژانس تماس بگیرید : گاز گرفتگی انسان آسیب جدی بر جاگذاشته باشد. بعد از ۱۰ دقیقه اعمال فشار ثابت برروی زخم خونریزی متوقف نشده باشد. خون با فشار از زخم بیرون میزند. ...
ادامه ی مطلب21 st ژوئن ماه 2019

کمک های اولیه

پارونیشیا

درمان پارونیشیا

پارونیشیا یا عقربک یا کژدمه، یک عارضه ناخن است که گاهی با چرک کردگی گوشه ناخن اشتباه گرفته می شود. این عارضه آلودگی قارچی و باکتریایی است. ...
ادامه ی مطلب20 th ژوئن ماه 2019

کمک های اولیه

سوختگی با مواد شیمیایی

درمان سوختگی با مواد شیمیایی

هنگام استفاده از مواد شیمیایی از خود محافظت کنید. در صورت امکان دستکش و پیشبند بپوشید. و  چنانچه بر اثر بی احتیاطی دچار سوختگی با مواد شیمیایی شدید، سریعا با اورژانس تماس بگیرید. ...
ادامه ی مطلب26 th آوریل ماه 2019