سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه
راستینه برچسب‌های نوشته‌ها "کار بیش از ظرفیت"

کار بیش از ظرفیتآخرین مطالب کار بیش از ظرفیت در راستینه

اختصاصی

کار یا بیکاری؟ کدام یک سالم تر است؟

کار و سلامت رابطه ای متناقض دارند. این تناقض، منشاء برانگیختن بحث های زیادی است. عده ای کار را وسیله ی سرمایه داران، برای استثمار طبقه ی کارگر می دانستند و یا برخی می گفتند که اگر کار بسیار خوب است، چرا افراد ثروتمند بیشتر کار نمی کنند؟ ما در مجله سلامتی راستینه می خواهیم ...
ادامه ی مطلب22 nd فوریه ماه 2017