سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

کشیدگی آرنجآخرین مطالب کشیدگی آرنج در راستینه

کمک های اولیه

کشیدگی آرنج

درمان کشیدگی آرنج

کشیدگی آرنج در کودکان کم سن هنگامی رخ میدهد که آنها را بلند میکنید، تکان شدید می دهید، آنها را از دست و یا کمر تاب می دهید یا با دستهای کشیده شده و باز بیافتند. یکی از استخوان ها به آهستگی از جای خود می لغزد و کودک ممکن است : از درد آرنج ...
ادامه ی مطلب24 th ژوئن ماه 2019