سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

کمک های اولیهآخرین مطالب کمک های اولیه در راستینه

اخبار

وظایف اورژانس پیش​بیمارستانی

بسیاری از ما با موارد اورژانسی روبه‌رو شده‌ایم؛ مواردی که نیاز به انتقال بیماران پیدا می‌کنیم. گاهی از اورژانس ۱۱۵ درخواستی داریم که می‌گویند در محدوده کار آنها نیست. ...
ادامه ی مطلب14 th سپتامبر ماه 2013