سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

Ozempicآخرین مطالب Ozempic در راستینه

اخبار

سماگلوتید (Ozempic)

سماگلوتید برای دیابت نوع ۲ تایید شد.

سماگلوتید (Ozempic) توسط اداره غذا و دارو به صورت تزریق هفتگی برای درمان دیابت نوع ۲ در بزرگسالان تایید شده است. ...
ادامه ی مطلب26 th ژانویه ماه 2018